CRESTEREA COMPETITIVITATII TOGA SERV PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE


Cresterea competitivitatii Toga Serv prin achizitia de utilaje “ –  Cod SMIS 124797

Titlu proiectului: „Creșterea competitivității Toga Serv prin achiziția de utilaje”
TOGA SERV S.R.L, anunţă finalizarea proiectului „Creșterea competitivității Toga Serv prin achiziția de utilaje”, cod
SMIS 124797.

Proiectul finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014–2020, implementat la nivel național de către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul
regiunii Sud-Est de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar.
Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, respectiv între data 01.03.2018 și data de 31.12.2021.


Valoarea totală a proiectului este de 2.468.615,46 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 1.409.497,21 lei,
valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 248.734,82 lei.

Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea competitivității intreprinderii Toga Serv SRL prin realizarea unei investiții inițiale
în domeniul lucrărilor de marcaje rutiere prin crearea unei noi unități de producție.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Crearea unei noi unitati de productie in domeniul constructiei de drumuri si autostrazi (lucrari de marcaje rutiere) prin:

– Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, specifice activitatii de lucrari de marcaje rutiere

– Achizitionarea unui program informatic necesar gestionarii intregii activitatii a firmei

  1. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a isi dezvolta si mentine avantajul competitiv:

– Implementarea procesului de certificare a sistemelor de management al calitatii (ISO 9001) si al mediului (ISO 14001)

– Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil in afara tarii

  1. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:

– Angajarea unei persoane din categorii defavorizate cu „varsta de peste 50 de ani”

– Includerea persoanelor de sex feminin in echipa de management si implementare a proiectului.


Rezultate proiectului:

  • Dotarea cu active corporale, necorporale: 3 echipamente tehnologice și un program informatic de tip ERP.
  • Două sisteme de management certificate si o participare, în calitate de expozant, la un târg de profil.
  • Angajarea unei persoane aparținând grupurilor defavorizate: persoană cu vârstă peste 50 de ani.


Impactul investiției asupra regiunii:
Crearea unui loc de muncă aparținând grupurilor defavorizate: persoană cu vârstă peste 50 de ani, in Jud. Tulcea.
Serviciile prestate în urma implementării proiectului de investiții sunt servicii de calitate superioară și la un preț
competitiv.


Persoana de contact: Informaţii suplimentare se pot obţine la: Domnul Constantin Gabriel Funcţia – Administrator si Manager Proiect TOGA SERV S.R.L.; Telefon/Fax: 0755.786/190 / 0234.511/939; Adresa de e-mail: office@togaserv.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri­ue.ro , precum şi către site-­ul web al Programului Operaţional Regional 2014-­‐2020www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).